Thursday, 22 May 2014

Brighton Pier


Brighton Pier

Observing colours of daffodils.
Arsylwu ar liwiau'r cenin pedr. 


Y Bwa / The Arch, Cwmystwyth, Ceredigion
Hafod, Cwmystwyth, Ceredigion
Worm's Head, Gwyr / GowerArgae Llyn Brianne

Llyn Brianne DamLlyn Brianne - ar y ffordd i'r gwaith yn y bore bach.
Llyn Brianne - on an early morning work commute.


Gitarydd i fand Bonnie Raitt ac yn gyn aelod o Bruce Hornsby a'r Ystod.

Guitarist for Bonnie Raitt's Band and former member of Bruce Hornsby and the Range.